Circumcisie

De meeste circumcisies worden uit religieuze overtuiging uitgevoerd. Als godsdienstig ritueel wordt de besnijdenis nog heden ten dage door joden en islamieten toegepast. In de antieke wereld kenden de Egyptenaren eveneens de besnijdenis. Zij lieten ons afbeeldingen na, waarop men kan zien hoe volwassen mannen door middel van een stenen mes besneden worden.
Jodendom
In het jodendom worden jongetjes vanwege het verbond met God op de achtste dag na hun geboorte besneden, zoals genoemd in de Thora, als er geen medische reden is dit uit te stellen. Dit wordt briet mila genoemd.
Islam
In de islam wordt doorgaans aangenomen dat de besnijdenis niet verplicht is. Het staat nergens vermeld in de Koran, maar het is wel gebruikelijk, omdat de profeten na Abraham besneden zouden zijn. De leeftijd waarop een jongen besneden wordt is sterk afhankelijk van lokale gewoonten. Vaak gebeurt dit kort na de geboorte, maar in ieder geval voor het 13e levensjaar. Ook bekeerlingen wordt door de meeste religieuze leiders aangeraden zich te laten besnijden(sterk aanbevolen soenna), hoewel het geen voorwaarde is om moslim te worden.
De Koran vermeldt: Zeg: “God heeft de waarheid gesproken; volgt daarom de godsdienst van Abraham, de oprechte, hij behoorde niet tot de afgodendienaren.
Moslims worden hierin opgeroepen de godsdienst van Abraham na te volgen. Abraham liet zich besnijden in opdracht van God. Dit is een reden waarom moslims, ook bekeerlingen, zich zouden willen besnijden.

Leave a reply